• El maig de 2006, agents i entitats badalonines vinculades a la cultura van iniciar un procés participatiu de reflexió sobre la situació i necessitats culturals de la ciutat. Aquest procés, que va generar dos documents que recollien les prioritats de la cultura per al període 2007–2011, signats per Òmnium Badalona, va culminar en una sessió de treball, oberta a totes les entitats del municipi, el març de 2009. Aquesta primera trobada va posar de manifest la necessitat de crear un espai de trobada dels agents culturals de Badalona per apuntar estratègies, marcar objectius i dibuixar una línia de treball compartida dins del sector cultural de la ciutat. Arrel d’això, s’ha elaborat un manifest que recull una voluntat conjunta de treball de totes les entitats i agents de la ciutat que treballen per la cultura. El procés s’inicia amb voluntat d’incloure els agents de tota la ciutat, amb atenció als que sovint queden al marge d’aquests debats. També es vol subratllar que es comença a moure amb ànim proactiu, però també subratllant el paper erràtic i lent de l’Ajuntament de Badalona en la definició de les prioritats culturals de la ciutat.

Les entitats sotasignants obren un espai de treball conjunt, la TAULA DE CULTURA DE BADALONA, on marcar línies de cooperació i estratègies compartides per enfortir i consolidar la cultura a la nostra ciutat.

Entenem la cultura com una eina de transformació, d’inclusió social, de vertebració i de generació de crítica i reflexió sobre la nostra societat. En el moment present de crisi econòmica i de valors, pensem que abordar la cultura des d’un procés participatiu permetrà optimitzar recursos i treballar en xarxa.

La TAULA DE CULTURA DE BADALONA és un espai de treball i coordinació dels agents i entitats culturals de la ciutat, entenent la cultura com un mapa que només s’expressarà amb coherència i qualitat si s’estructura com una xarxa coordinada d’agents i accions.

La TAULA DE CULTURA DE BADALONA vol ser un motor executiu que enforteixi les relacions entre els agents culturals de la ciutat i que obri el camí cap a la creació d’un consell de cultura de la ciutat, tal com es recull al Pla Estratègic de la Cultura elaborat per l’Ajuntament de Badalona. Es subratlla que aquest consell hauria de tenir caràcter vinculant.

La TAULA DE CULTURA DE BADALONA ha de reflexionar sobre el paper de les entitats durant la capitalitat cultural de Badalona el 2010, però ha d’anar més enllà i estructurar una xarxa a llarg terme.

Els objectius de la TAULA DE CULTURA DE BADALONA són els següents:

 • Estructurar eines de treball en xarxa entre les entitats i agents que treballen en cultura a la ciutat.
 • Generar espais de participació emmarcats en els grans valors compartits per tots.
 • Reclamar transparència en la gestió pública de la cultura a la nostra ciutat, tant pel què fa als continguts com pel què fa a les dotacions econòmiques i pressupostos municipals.
 • Establir una interlocució clara amb el consistori.
 • Fomentar la cogestió i la cooperació efectiva entre l’Ajuntament i les entitats i agents culturals.

Aquests objectius s’emmarquen dins dels programes d’accions recollits al Pla Estratègic i represos, buscant-ne l’actualització, en el Document de les Prioritats Culturals de Badalona 2007–2011 elaborat per Òmnium Badalona:

 1. Estratègia de ciutat i posicionament de la cultura: actualització del Pla Estratègic, creació d’un Consell de Cultura vinculant, transparència en les dotacions econòmiques, en la programació cultural i en l’avaluació dels resultats.
 2. Infraestructura cultural: mapa d’equipaments de la ciutat.
 3. Programació cultural: planificació i treball en xarxa.
 4. Comunicació i finançament: obertura de canals efectius per comunicar la cultura, posicionament real del català com a llengua de comunicació, transparència en el finançament cultural.

En aquest escenari, la TAULA DE CULTURA DE BADALONA es compromet a seguir els següents passos:

 • Elaborar discurs i propostes concretes sobre Badalona Capital Cultural 2010, recollint les reflexions, demandes i propostes de les entitats i agents culturals.
 • Començar a treballar per la posada en marxa a través de mitjans digitals d’una agenda de la cultura a la ciutat, amb informació actualitzada i detallada de les programacions culturals de les entitats i agents badalonins, amb voluntat de dibuixar el  mapa de cultura de la ciutat.
 • Definir visions i estratègies per crear el Consell de Cultura de Badalona vinculant amb les seves decisions.

La TAULA DE CULTURA DE BADALONA té la voluntat d’integrar, en un procés obert i viu, totes les entitats i agents culturals que signin aquest manifest, reunint-se periòdicament per realitzar els compromisos adquirits.

A %d bloguers els agrada això: